Zatrudnianie młodocianych- deklaracje dla pracodawców do pobrania

Poniżej do pobrania deklaracja pracodawcy dotycząca przyjęcia na praktykę pracownika młodocianego:

Wszelkie pytania dotyczące kształcenia zawodowego odpowiemy osobiście w siedzibie szkoły 45-036 Opole ul. Luboszycka 9 lub tel. 532518475 lub e- mail rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl

Sporządzanie umów dotyczących zatrudnienia młodocianych pracowników w rzemiośle : Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców w Opolu ul. Katowicka 55 www.cechopole.pl tel.774543852 lub e- mail cechopole.org.pl

Informacje Ogólne dotyczące kształcenia zawodowego w rzemiośle i egzaminów czeladniczych i mistrzowskich: Izba Rzemieślnicza w Opolu ul. Katowicka 55,
www.izbarzem.opole.pl tel.77 4537971 wew. 20,22,27 tel.604 953 261 oswiata@izbarzem.opole.pl