Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców będą reprezentować w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Agnieszka Berdysz- Butryn – Przewodnicząca Rady
  2. Marek Niestrój – Vice Przewodniczący Rady
  3. Magdalena Pawłowicz – Sekretarz Rady
  4. Mirosława Skałuba – Skarbnik Rady
  5. Pavlo Denysov – Członek Rady
  6. Bożena Bryś – Członek Rady