Materiały do pobrania dla rodziców

Uwaga :14 i 15 październik 2021r. są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych ( lekcji w tych dniach nie ma)

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 : https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20212022

Zebranie z rodzicami uczniów klasy I Publicznego Technikum w Opolu odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. wtorek, o godz. 16.30, w sali szkolnej na parterze, sala nr 4.

Zebranie z rodzicami uczniów klasy I Branżowej Szkoły I stopnia w Opolu odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. wtorek, o godz. 17.00, w Auli szkolnej na II piętrze, sala nr 13.

UWAGA ! 04-05.05.2021 r. to dni wolne od zajęć dydaktycznych w naszej szkole.

kalendarz-roku-szkolnego-2020-21

1. Dane do uiszczenia opłaty za legitymację szkolną
Branżowa Szkoła I Stopnia w Opolu ul. Luboszycka 9, 45-038 Opole

Bank Spółdzielczy Grodków:

62 88700005 2001 0032 8843 0003

kwota : 15, 00 zł
tytuł: opłata za legitymację szkolną, imię i nazwisko ucznia

2. Dane do uiszczenia opłaty za legitymację szkolną

Publiczne Technikum w Opolu, ul. Luboszycka 9, 45-038 Opole

Bank Spółdzielczy Grodków

06 88700005 2001 0032 8869 0001

kwota : 15, 00 zł

tytuł: opłata za legitymację szkolną, imię i nazwisko ucznia

Kalendarz-roku-szkolnego-2020-21

Oferta ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2020/2021:

Zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych 14.09.2020 godz.17:00 sala nr 13 ( AULA II piętro) w budynku szkoły Opole ul. Luboszycka 9.

Wnioski do branżowej szkoły I stopnia, technikum do pobrania