Dyrekcja

mgr inż. Łukasz Władysław Denys

Dyrektor Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej

Lukasz.denys@izbarzem.opole.pl

www.akademiarzemiosla.opole.pl

tel. 77 4007872

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej

45-020 Opole, ul. Luboszycka 9 (Sekretariat Parter)