Materiały do pobrania dla słuchaczy

Uwaga ! Słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej w zawodzie florysta. Poniżej terminy zjazdów w maju i czerwcu:

  1. 22 maja 2021 r: godz. 9.00-13.00 BHP we florystyce, godz. 13.00-17.30 florystyka , godz. 17.30 Podstawy przedsiębiorczości (on line)

2. 24 maja 2021 r. :godz. 16.30-20.00 j. niemiecki zawodowy (on line)

3. 31 maja 2021 r.: godz. 16.30-20.00 j. niemiecki zawodowy (on line)

Zajęcia z przedmiotów dot. kształcenia teoret. i praktycznego w przedmiocie florystyka odbędą się w dniach: 17,19, 22 , 26 maja oraz 5 czerwca 2021 r.

Uwaga ! Słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej w Opolu na kierunku florysta, poniżej terminy egzaminu zawodowego:

  1. Część pisemna (na komputerze) – 08.06.2021 r. godz. 17.30. Miejsce egzaminowania: Pracownia komputerowa ARN ul. Kościuszki 10, Nysa.
  2. Część praktyczna- 15.06.2021 r. godz. 8.00 oraz 11.00 (podział na dwie grupy 6 osobowe). Miejsce egzaminowania: Pracownia florystyczna ARN ul. Kościuszki 10, Nysa

Uwaga ! Słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej w Opolu na kierunku florysta , do dnia 14 maja 2021 r. ( piątek ) należy złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony dzienniczek praktyk.

Informujemy, że egzamin zawodowy (Formuła 2019, Florysta OGR.01) odbędzie się w dniach 8- 12 czerwca 2021 r. część pisemna w formie elektronicznej, 11-21 czerwca 2021 r. część praktyczna. Ogłoszenie wyników egzaminu: 31.08.2021r.

FLORYSTA OGR.01 (zdawane na sem.2) egzamin zawodowy jest obowiązkowy dla kierunku tzn. aby ukończyć szkołę (lub być promowanym na semestr wyższy) należy przystąpić do egzaminu zawodowego (zgodnie z rozporządzeniem MEN osoba, która nie przystąpi do egzaminu nie może być promowana na semestr kolejny oraz nie może ukończyć szkoły).

Egzamin składa się z etapu pisemnego (w formie testu ) i etapu praktycznego (w formie wykonania konkretnego zadania przy stanowisku egzaminacyjnym) .
Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:- z etapu pisemnego – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania;- z etapu praktycznego – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania;

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.
Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).

Przydatne linki:
https://oke.wroc.pl/informatory-4/

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Informujemy, iż deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego należy złożyć w terminie NIEPRZEKRACZALNYM do 07.02.2021 r.

Zapraszamy słuchaczy Publicznej Szkoły Policealnej na zajęcia w dniu 23 października 2020 r (piątek) o godz. 15.00

Prosimy słuchaczy o odbiór skierowania na badania lekarskie. (sekretariat, codziennie godz. 7.30-15.30)

Wniosek dla kandydatów do Szkoły Policealnej do pobrania