Materiały do pobrania KKZ

Organizujemy dla dorosłych roczne kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwalifikacjach jak poniżej.

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Termin naboru wniosków na KKZ rusza od dnia 15.05.2023 r.

Wniosek do pobrania: wniosek KKZ.pdf