Materiały do pobrania dla uczniów

dzienniczek-praktyk-i-ocena-semestralna-Akademia-Rzemiosla-i-Przedsiebiorczosci-przy-Politechnice-Opolskiej.pdf

31.10.2022 (poniedziałek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkole

Uwaga : Informacja dot. turnusu dokształ. teoretycznego ( III stopień) dla uczniów klasy III B Szkoły Branżowej uczących się w zawodzie krawiec : Turnus odbędzie się w CKZ Zielona Góra w terminie 05.09-02.10.2022 r.

Uwaga : Informacja dot. turnusu dokształ. teoretycznego ( III stopień) dla uczniów klasy III B Szkoły Branżowej uczących się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych : Turnus odbędzie się w CKZ Głubczyce w terminie 05.09-30.09.2022 r.

Uwaga : Informacja dot. turnusu dokształ. teoretycznego ( II stopień) dla uczniów klasy II B Szkoły Branżowej uczących się w zawodzie operator obrabiarek skrawających : Turnus odbędzie się w CKZ Kluczbork w terminie 05.09-30.09.2022 r.

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20222023

UWAGA: Zmiana terminu turnusu w zawodzie magazynier-logistyk (I stopień)

Informacja dot. turnusu dokształcania teoretycznego ( I stopień) dla uczniów klasy I B Szkoły Branżowej uczących się w zawodzie w CKZ w K-Koźlu. Zmianie uległ termin turnusu. Turnus odbędzie się w dniach 16.05-10.06.2022 r.

UWAGA: Informacja dot. turnusu dokształcania teoretycznego ( I stopień) dla uczniów klasy I B Szkoły Branżowej uczących się w zawodzie pracownik obsługi hotelowej w CKZ w Zielonej Górze w dniach 20.04-15.05.2022 r. (zajęcia dodatkowo 23 i 24.04 oraz 7 i 8.05. 2022 r.)
Dyrektor CKZ w Zielonej Górze wprowadza na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów szkoły branżowej I st. następujący system kształcenia :
-on line 20.04.-29.04.2022 r.( zajęcia dodatkowo 23 i 24 kwietnia 2022)
-stacjonarnie 04.05- 15.05.2022 r.( zajęcia dodatkowo 7 i 8 maja 2022 )

Przed rozpoczęciem turnusu, do uczniów rozesłana zostanie informacja email z loginem i hasłem do platformy moodle. Uczniowie będą realizowali zajęcia zdalne zgodnie z planem zajęć CKZ Zielona Góra, umieszczonym na stronie internetowej szkoły www.zsipkz.zgora.pl.
Internat jest czynny dzień przed rozpoczęciem turnusu od godz. 11.00. W trakcie trwania turnusu uczeń może przebywać w internacie w sobotę i niedzielę.
Koszty wyżywienia i zakwaterowania

Nazwa internatuZakwaterowanie -opłaca uczeńWyżywienie stawka dzienna – opłaca uczeń       (3 posiłki)Kaucja
ZSiPKZ Zielona Góra budynek A150 zł (4 tygodnie)/75 zł (2 tygodnie)20,00 zł (brutto)20 zł

Odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie można uregulować poprzez wpłatę w kasie ZSiPKZ lub przelewem na konto: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, w tytule podając: za pobyt i wyżywienie (imię i nazwisko ucznia).

Bank PKO BP oddział w Zielonej Górze

03 1020 5402 0000 0102 0248 0150

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

ul. Botaniczna 66

65-392 Zielona Góra

Tel .068 451 38 80

UWAGA: Informacja dot. turnusu dokształcania teoretycznego ( I stopień) dla uczniów klasy I B Szkoły Branżowej uczących się w zawodzie mechanik motocyklowy w CKZ w Zielonej Górze w dniach 20.04-15.05.2022 r. (zajęcia dodatkowo 23 i 24.04 oraz 7 i 8.05. 2022 r.)
Dyrektor CKZ w Zielonej Górze wprowadza na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów szkoły branżowej I st. następujący system kształcenia :
-stacjonarnie 20.04.-29.04.2022 r.( zajęcia dodatkowo 23 i 24 kwietnia 2022)
-on line 04.05- 15.05.2022 r.( zajęcia dodatkowo 7 i 8 maja 2022 )

Przed rozpoczęciem turnusu, do uczniów rozesłana zostanie informacja email z loginem i hasłem do platformy moodle. Uczniowie będą realizowali zajęcia zdalne zgodnie z planem zajęć CKZ Zielona Góra, umieszczonym na stronie internetowej szkoły www.zsipkz.zgora.pl.
Internat jest czynny dzień przed rozpoczęciem turnusu od godz. 11.00. W trakcie trwania turnusu uczeń może przebywać w internacie w sobotę i niedzielę.
Koszty wyżywienia i zakwaterowania

Nazwa internatuZakwaterowanie -opłaca uczeńWyżywienie stawka dzienna – opłaca uczeń       (3 posiłki)Kaucja
ZSiPKZ Zielona Góra budynek A150 zł (4 tygodnie)/75 zł ( 2 tygodnie)około 20,00 zł (brutto)20 zł


Odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie można uregulować poprzez wpłatę w kasie ZSiPKZ lub przelewem na konto: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, w tytule podając: za pobyt i wyżywienie (imię i nazwisko ucznia).

Bank PKO BP oddział w Zielonej Górze

03 1020 5402 0000 0102 0248 0150

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

ul. Botaniczna 66

65-392 Zielona Góra

Tel .068 451 38 80

Fax 068 451 38 90

UWAGA: Informacja dot. turnusu dokształcania teoretycznego ( I stopień) dla uczniów klasy I B Szkoły Branżowej uczących się w zawodzie magazynier-logistyk w CKZ w K-Koźlu w dniach 11.04-13.05.2022 r. (ferie wiosenne 14-19.04.2022 r.)

Zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Piastowska 19
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 482 32 11
email: bursaszkolna@poczta.fm
strona internetowa: www.bskedzierzyn.szkolnastrona.pl

Druki niezbędne do przyjęcia młodocianego pracownika do bursy szkolnej:

 • Podanie o przyjęcie uczestnika turnusu do Bursy Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu
 • Załącznik nr 1 do podania – oświadczenie
 • Załącznik nr 2 do podania- zgoda na przetwarzanie danych
 • Klauzula informacyjna RODO

Opłata za pobyt w bursie (dla uczestników turnusu) wynosi:

 • 160,00 złotych (za 4 tygodnie),
 • stawka dzienna wyżywienia 15,00 złotych (za 3 posiłki),
 • zwrotna kaucja 50,00 złotych

Zespół Szkół nr 1
im. Powstańców Śląskich
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Skarbowa 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Uwaga : Informacja dot. turnusu dokształ. teoretycznego ( I stopień) dla uczniów klasy I B Szkoły Branżowej uczących się w zawodzie lakiernik samochodowy. Turnus dokształcania teoretycznego w zawodzie lakiernik samochodowy odbędzie się w dniach 14.03-08.04.2022 r w CKZ przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach ul. Al. Śląska 1.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

Kursanci przyjeżdżają na kurs w poniedziałek w dniu rozpoczęcia zajęć (internat nasz nie jest otwarty w niedzielę).
Zajęcia na kursie trwają od poniedziałku do piątku.
Kursant powinien posiadać z sobą – skierowanie na kurs, dowód osobisty lub legitymację szkolną, kartę informacyjną oraz podanie o przyjęcie do internatu. Jeśli kursant na zajęcia dojeżdża powinien posiadać pisemną zgodę rodzica /opiekuna prawnego na codzienne dojeżdżanie na zajęcia.
Opłaty za pobyt i wyżywienie wpłaca się w dniu przyjazdu:

   - Opłata za pobyt wynosi 170 złotych,
   - Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 20 zł osobo/dzień,
   - Kaucja za wynikłe szkody wynosi 50 zł, gdy nic nie zostało zniszczone lub uszkodzone kaucja jest zwracana w pełnej wysokości.

Kursanci powinni posiadać obuwie zmienne, środki i przybory toaletowe, przybory szkolne.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy prywatne posiadane przez kursantów (laptopy, smartfony, telefony, większą ilość pieniędzy itp.).
Kursantów obowiązuje regulamin CKZ, internatu, stołówki oraz na czas pobytu na kursie regulamin naszej szkoły.

Uwaga : Informacja dot. turnusu dokształ. teoretycznego ( I stopień) dla uczniów klasy I B Szkoły Branżowej uczących się w zawodzie piekarz. Turnus zawodowy uczniów Branżowych Szkół I Stopnia  w zawodzie piekarz I stopień zaplanowany został w formie stacjonarnej w dniach od 14.03. do 08.04.2022 r. w CKZ w Kluczborku ul. Konopnickiej 11.

Uczeń – pracownik młodociany przyjeżdża na kurs z kompletem wypełnionych dokumentów:

Skierowanie
Karta informacyjna
Klauzula RODO dot. CKZ
Oświadczenie o dojazdach (tylko uczniowie dojeżdżający)

Uczeń – pracownik młodociany, który będzie korzystał z internatu, dodatkowo składa u wychowawcy podczas kwaterowania:

Wniosek o przyjęcie do internatu + klauzula RODO dot. internatu
Klauzula RODO dot. CKZ
Koszt pobytu w internacie:
pokój bez łazienki – 198 zł
pokój z łazienką – 208 zł
wyżywienie całodzienne – 12 zł

Uwaga : Informacja dot. turnusu dokształ. teoretycznego ( I stopień) dla uczniów klasy I B Szkoły Branżowej uczących się w zawodzie fotograf.

Turnusy zawodowe uczniów Branżowych Szkół I Stopnia  w zawodzie fotograf I st. zaplanowane w formie stacjonarnej od 14.02. do 27.02.2022 r. w CKZ Zielona Góra zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki odbędą się w całości w formie zdalnej na platformie moodle. (14.02.-13.03.2022 r.)

Uwaga : Informacja dot. turnusu dokształ. teoretycznego ( I stopień) dla uczniów klasy I B Szkoły Branżowej uczących się w zawodzie fotograf.

Turnus dokształcania teoretycznego w zawodzie fotograf odbędzie się w CKZ w Zielonej Górze w dniach 14.02-13.03.2022 r. Stacjonarnie ( CKZ Zielona Góra) w dniach 14.02-27.02.2022r., On line w dniach 28.02-13.03.2022 r. Do uczniów realizujących formę zdalną nauki wysłana zostanie informacja email przypominająca login i hasło do platformy moodle. Uczniowie będą realizowali zajęcia zgodnie z planem zajęć CKZ Zielona Góra umieszczonym na stronie internetowej szkoły www.zsipkz.zgora.pl

Informacje

Uczeń przyjeżdżający na turnus ma obowiązek  posiadać:

 • imienne skierowanie ze szkoły – wzór zamieszczony w terminarzu oraz na zsipkz.zgora.pl,
 • wydrukowany i podpisany załącznik umieszczony w terminarzu oraz na zsipkz.zgora.pl oświadczenie rodziców, karta informacyjna oraz ankieta wstępnej kwalifikacji w obliczu COVID-19 (dotyczy uczniów kwaterowanych w internacie),
 • legitymację szkolną oraz dowód osobisty,
 • kserokopie orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego o zaburzeniach zdrowotnych, potrzebie kształcenia specjalnego, itp.
 • pieniądze na internat: zakwaterowanie i wyżywienie,
 • przybory szkolne,
 • zeszyt z turnusu I i II stopnia (dotyczy uczestników II i III stopnia)
 • rzeczy osobiste i przybory toaletowe; maseczkę ochronną oraz jednorazowe rękawiczki

Przyjęcia do internatu odbywają się od godziny 11.00 w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnusu.

Koszty wyżywienia i zakwaterowania

Lp.Nazwa internatuZakwaterowanie -opłaca uczeńWyżywienie stawka dzienna – opłaca uczeń       (3 posiłki)Kaucja
1.ZSiPKZ Zielona Góra budynek A150 zł/75 zł. za dwa tyg. około 20,00 zł (brutto)20 zł

Odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie można uregulować poprzez wpłatę w kasie ZSiPKZ lub przelewem na konto: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, w tytule podając: za pobyt i wyżywienie (imię i nazwisko ucznia).

Bank PKO BP oddział w Zielonej Górze

03 1020 5402 0000 0102 0248 0150

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

ul. Botaniczna 66 , 65-392 Zielona Góra, Tel .068 451 38 80, Fax 068 451 38 90, mail: odidzzg@interia.pl

Uwaga: 12 listopada 2021r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkole ( lekcji w tym dniu nie ma)

Uwaga: 14 i 15 październik 2021r. są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych ( lekcji w tych dniach nie ma)

Wykaz terminów turnusów dokształcających młodocianych pracowników w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów klasy I B Branżowej Szkoły I stopnia w Opolu

Uwaga : Informacja dla uczniów klasy I B, którzy uczą się w zawodach:
1. Fryzjer
2. Mechanik pojazdów samochodowych
3. Cukiernik
4. Sprzedawca
5. Kucharz
6. Monter sieci i instalacji sanitarnych
W dniach od 02.11-30.11.2021 r. uczniowie uczestniczą w stacjonarnych zajęciach na turnusie I stopnia dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników , w placówce CKZiU WZDZ w Opolu przy ul. Małopolskiej 18 ( Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego)- budynek D. W razie pytań proszę zgłosić się do sekretariatu szkoły, który mieści się na półpiętrze.
Plan lekcji dostępny będzie na stronie wzdz: http://www.wzdz.opole.pl/ – zakładka szkoły- turnusy klasa I. Uczniowie , którzy uczestniczą w turnusie, zwolnieni są w tym czasie z zajęć dydaktycznych w szkole i praktyki u pracodawcy.

 1. E-dziennik : adres strony startowej do logowania: https://uonetplus.vulcan.net.pl/opole.

Informacja dla uczniów klas II Branżowej Szkoły I st. odbywających turnus dokształ. teoretycznego w zawodzie krawiec w roku szkolnym 2021/2022:

CKZ w Zielonej Górze wprowadza na rok szkolny 2021/2022 dla klas II Branżowej Szkoły I st. następujący system kształcenia w zawodzie krawiec w terminie 04.10-31.10.2021 r.: -dwa tygodnie on line 04.10-17.10.2021 r., – dwa tygodnie stacjonarnie 18.10-31.10.2021 r.

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20212022

Informacja dot. turnusów dokształ. teoretycznego dla uczniów klasy II Szkoły Branżowej uczących się w zawodzie stolarz:

Turnus dokształcania teoretycznego w zawodzie stolarz w CKZ w Dobrodzieniu odbędzie się w dniach 22.11-17.12.2021 r. INFORMACJA DLA UCZNIÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W DOBRODZIENIU:Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół w Dobrodzieniu informuje, że z dniem 1 stycznia 2021 roku, na podstawie Zarządzenia Dyrektora z dnia 7 grudnia 2020 nr 14/2020, uległa zmianie opłata za czynsz w Internacie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu.Kwota opłaty wynosi 200 zł.(jest możliwość wpłaty na konto ZS w Dobrodzieniu nr konta 48 1020 3668 0000 5602 0359 5766, w dniu przyjazdu należy mieć ze sobą wydruk potwierdzenia przelewu)

Kursanci przyjeżdżają na kurs w poniedziałek w dniu rozpoczęcia zajęć.
Zajęcia na kursie trwają od poniedziałku do piątku - w piątki należy opuścić internat maksymalnie do godz. 14:00.
Kursant powinien posiadać z sobą – skierowanie na kurs, dowód osobisty lub legitymację szkolną, kartę informacyjną oraz podanie o przyjęcie do internatu. Jeśli kursant na zajęcia dojeżdża powinien posiadać pisemną zgodę rodzica /opiekuna prawnego na codzienne dojeżdżanie na zajęcia.
Opłaty za pobyt i wyżywienie wpłaca się w dniu przyjazdu:
  - Opłata za pobyt w internacie wynosi 200 złotych jest możliwość wpłaty na konto ZS w Dobrodzieniu,
    nr konta 48 1020 3668 0000 5602 0359 5766, w dniu przyjazdu należy mieć ze sobą wydruk potwierdzenia przelewu)
  - Opłata za wyżywienie wynosi 228 złotych ( stawka za 4 tygodnie, dzienna stawka wynosi 14zł, płatne gotówką w dniu przyjazdu do internatu)
  - Kaucja za wynikłe szkody wynosi 50 zł (płatna gotówką w dniu przyjazdu do Internatu),gdy nic nie zostało zniszczone lub uszkodzone kaucja jest zwracana w pełnej wysokości.
Kursanci powinni posiadać obuwie zmienne, środki i przybory toaletowe, przybory szkolne.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy prywatne posiadane przez kursantów (laptopy, smartfony, telefony, większą ilość pieniędzy itp.).
Kursantów obowiązuje regulamin CKZ, internatu, stołówki oraz na czas pobytu na kursie regulamin naszej szkoły.
Pierwszym posiłkiem dla kursantów jest kolacja w dniu przyjazdu, ostatnim śniadaniem w dniu wyjazdu.

Informacja dot. turnusów dokształ. teoretycznego dla uczniów klasy II Szkoły Branżowej uczących się w zawodzie kelner, krawiec i pracownik obsługi hotelowej:

Turnus dokształcania teoretycznego w zawodzie kelner w CKZ Zielona Góra odbędzie się w dniach 29.11-22.12.2021 r. Stacjonarnie 29.11-12.12.2021 r. On line 13.12-22.12.2021. – dodatkowe zajęcia w dniach 19-19.12.2021 r.

Turnus dokształcania teoretycznego w zawodzie pracownik obsługi hotelowej w CKZ Zielona Góra odbędzie się w dniach 03.11-28.11.2021 r.

Turnus dokształcania teoretycznego w zawodzie krawiec w CKZ Zielona Góra odbędzie się w dniach 04.10-31.10.2021 r.

Informacje: Uczeń przyjeżdżający na turnus ma obowiązek posiadać:

imienne skierowanie ze szkoły – wzór zamieszczony w terminarzu oraz na zsipkz.zgora.pl,
wydrukowany i podpisany załącznik umieszczony w terminarzu oraz na zsipkz.zgora.pl - oświadczenie rodziców, karta informacyjna oraz ankieta wstępnej kwalifikacji w obliczu COVID-19 (dotyczy uczniów kwaterowanych w internacie),
legitymację szkolną oraz dowód osobisty,
kserokopie orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego o zaburzeniach zdrowotnych, potrzebie kształcenia specjalnego, itp.
pieniądze na internat: zakwaterowanie i wyżywienie,
przybory szkolne,
zeszyt z turnusu I i II stopnia (dotyczy uczestników II i III stopnia)
rzeczy osobiste i przybory toaletowe; maseczkę ochronną oraz jednorazowe rękawiczki

Przyjęcia do internatu odbywają się od godziny 11.00 w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnusu. Koszty wyżywienia i zakwaterowania, Zakwaterowanie 140 zł-opłaca uczeń. Wyżywienie stawka dzienna ok. 18 zł/dziennie- opłaca uczeń (3 posiłki). Kaucja 20 zł. Odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie można uregulować poprzez wpłatę w kasie ZSiPKZ lub przelewem na konto: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, w tytule podając: za pobyt i wyżywienie (imię i nazwisko ucznia). Bank PKO BP oddział w Zielonej Górze 03 1020 5402 0000 0102 0248 0150

Informacja dot. turnusów dokształ. teoretycznego dla uczniów klasy II Szkoły Branżowej uczących się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych:

Turnus dokształcania teoretycznego w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych w CKZ Głubczyce przy Zespole Szkół Mechanicznych odbędzie się w dniach 01.09-24.09.2021 r. Kursanci przyjeżdżają na kurs w poniedziałek w dniu rozpoczęcia zajęć (internat nasz nie jest otwarty w niedzielę). Zajęcia na kursie trwają od poniedziałku do piątku. Kursant powinien posiadać z sobą – skierowanie na kurs, dowód osobisty lub legitymację szkolną, kartę informacyjną oraz podanie o przyjęcie do internatu. Jeśli kursant na zajęcia dojeżdża powinien posiadać pisemną zgodę rodzica /opiekuna prawnego na codzienne dojeżdżanie na zajęcia.
Opłaty za pobyt i wyżywienie wpłaca się w dniu przyjazdu:

   - Opłata za pobyt wynosi 170 złotych/ za miesiąc pobytu
   - Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 20 zł osobo/dzień,
   - Kaucja za wynikłe szkody wynosi 50 zł, gdy nic nie zostało zniszczone lub uszkodzone kaucja jest zwracana w pełnej wysokości.

Kursanci powinni posiadać obuwie zmienne, środki i przybory toaletowe, przybory szkolne.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy prywatne posiadane przez kursantów (laptopy, smartfony, telefony, większą ilość pieniędzy itp.).
Kursantów obowiązuje regulamin CKZ, internatu, stołówki oraz na czas pobytu na kursie regulamin naszej szkoły.

Nowy plan lekcji obowiązujący od 24 maja 2021r. ( nauka stacjonarna w szkole);

Nowy plan lekcji obowiązujący od 17 maja 2021r. ( nauka stacjonarna w szkole);

UWAGA ! 04-05.05.2021 r. to dni wolne od zajęć dydaktycznych w naszej szkole.

Turnus dokształcania teoretycznego w terminie 17.05-16.06.2021 r. w CKZ w Zielonej Górze, będzie odbywał się on line na platformie moodle. Na adres mailowy ucznia wysyłany zostanie link aktywacyjny do ww platformy.
Uczniowie będą realizowali zajęcia zdalne zgodnie z planem zajęć CKZ Zielona Góra, umieszczonym na stronie internetowej szkoły www.zsipkz.zgora.pl oraz na https://edudziennik.pl/
Turnus dotyczy zawodów: kelner, pracownik obsługi hotelowej.

Opolskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Opolu informuje, że TURNUS DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW I STOPNIA, który rozpoczyna się 19 kwietnia i potrwa do 14 maja 2021r odbywać się będzie na dzień dzisiejszy w formie zdalnej.
Na stronie WZDZ ( http://www.wzdz.opole.pl) w zakładce oferta-turnusy klasa I zamieszczane będą co tydzień materiały dla uczniów.

TURNUS DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW I STOPNIA w CKZ w Dobrodzieniu (zawód stolarz), który rozpoczyna się 19 kwietnia i potrwa do 14 maja 2021r, odbywać się będzie w formie zdalnej, na platformie MS teams. Hasło i login oraz rozkład zajęć wysłane zostaną na adres mailowy ucznia.

2. Wynagrodzenie młodocianych pracowników 01.03.2021 – 31.05.2021. Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2020 r. wyniosło – 5.457,98 zł (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 136). I rok nauki – nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia 272,90 zł brutto, II rok nauki – nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia 327,48 zł brutto, III rok nauki – nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia 382,06 zł brutto, przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia 218,32 zł brutto.

Kalendarz-roku-szkolnego-2020-21

Lista podręczników dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Technikum w Opolu i Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu, na rok szkolny 2020/2021