Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia branżowa szkoła I stopnia

 • fryzjer (514101),  FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
 • mechanik pojazdów samochodowych (723103), MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych (741203),  MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • lakiernik  samochodowy (713203), MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych
 • blacharz samochodowy (721306), MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
 • mechanik motocyklowy (723107),  MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905), BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • kucharz (512001), HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • cukiernik (751201), SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
 • piekarz (751204), SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich
 • przetwórca mięsa (751108), SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • kelner (513101), HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
 • pracownik obsługi hotelowej (962907), HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • drukarz offsetowy (732210), PGF.02. Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych
 • kamieniarz (711301), BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich
 • kominiarz (713303),  BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich 
 • elektryk (741103), ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • elektromechanik (741201), ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
 • murarz- tynkarz (711204), BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • stolarz (752205), DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
 • tapicer (753402), DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
 • krawiec (753105), MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • kowal (722101), MEC.02. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich
 • ślusarz (722204), MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • sprzedawca (522301), HAN.01. Prowadzenie sprzedaży 
 • monter sieci i instalacji  sanitarnych (712618), BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
 • betoniarz-zbrojarz (711402), BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
 • blacharz (721301), MEC.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych
 • dekarz (712101), BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich
 • cieśla (711501), BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310), MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • operator obrabiarek skrawających (722307) MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • oraz w innych zawodach zgodnie z  klasyfikacją szkolnictwa branżowego.

W branżowej szkole I stopnia zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla poszczególnych zawodów, są organizowane w oddziałach lub w zespołach międzyoddziałowych w Akademii Rzemiosła. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a pracodawcą na zasadach dualnego systemu kształcenia oraz
w pracowniach.

Kierunki kształcenia Technikum

Publiczne Technikum w Opolu Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej – wyróżniające się przygotowanymi we współpracy z pracodawcami innowacjami, kształci w następujących zawodach:

 1. Technik  informatyk (351203), z innowacją e-biznes oraz z innowacją informatyka śledcza,
  INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
  INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
 2. Technik logistyk (333107), z innowacją zarządzanie produkcji oraz z innowacją wojskową,
  SPL.01. Obsługa magazynów.
  SPL.04. Organizacja transportu
 3. Technik usług  fryzjerskich (514105),  z innowacją obsługa biznesu oraz z innowacją barber shop,
  FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
  FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

W technikum praktyka zawodowa odbywa się u pracodawców.

Kierunki kształcenia Szkoła Policealna

Publiczna Szkoła Policealna Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej kształci w zawodach:

1)Technik BHP (325509),
–  BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

2)florysta (343203),
– OGR. 01 Wykonywanie kompozycji florystycznych.

W szkole policealnej praktyka zawodowa odbywa się u pracodawców.