ZAPRASZAMY NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Jeżeli jeszcze nie jesteś naszym słuchaczem, ale interesujesz się ofertą kursową i chcesz zdobyć nowe kwalifikacje, to serdecznie zapraszamy do zapoznania się z NASZĄ OFERTĄ KKZ.

Oferujemy kształcenie w zawodach:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Wszystkie kwalifikacyjne kursy zawodowe są BEZPŁATNEJedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia.

Zapraszamy do kontaktu!

Tel. 77 400 7872, email: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe zostały stworzone z myślą o ogromnym zapotrzebowaniu na rynku pracy na absolwentów szkół z wykształceniem zawodowym. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, więc spokojnie połączysz codzienne obowiązki z nauką. Po zakończonej edukacji i pozytywnie zaliczonych egzaminach kwalifikacyjnych otrzymasz dyplom z tytułem technika! Wybierz swój kierunek!

Jak zostać słuchaczem?

Wystarczy wypełnić wniosek. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność składania zgłoszeń. Podczas rekrutacji wymagamy dostarczenia świadectwa ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Co daje ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego?

Absolwenci uzyskują:

  • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
  • po zdaniu egzaminu zawodowego (jest przeprowadzany w szkole, nieodpłatnie) możliwość uzyskania certyfikatu zawodowego wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
  • dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód. Warunek:  posiadanie wykształcenia średniego
  • dodatkowe kwalifikacje zawodowe, możliwość szybkiego przekwalifikowania się, zwiększenie szans przy poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy