Wielki Test z Historii. Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech

Szanowni Państwo,zapraszamy do udziału w Wielkim Teście Wiedzy o Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Opolu w ramach projektu „Wytrwamy i wygramy! 100-lecie powstanie Związku Polaków w Niemczech”.

Pula nagród w konkursie otwartym – 6 tysięcy zł..

W konkursie w kategorii open mogą wziąć udział wszyscy chętni (wyjątki wymienione są w Regulaminach konkursu).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminach konkursów zamieszczonych w załączniku.

Licząc na pozytywny odzew z Państwa strony, pozostaję z szacunkiem prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (prezes opolskiego Oddziału PTH)