Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju 2020

Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju– coroczne święto obchodzone 10 listopada przez państwa ONZ, ustanowione na Konferencji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w 2001 roku, podkreślające zaangażowanie UNESCO w rozwój i propagowanie nauki oraz realizację podjętych przez nią zobowiązań na Światowej Konferencji na rzecz Nauki .

Celem obchodów jest:

-podniesienie świadomości na temat roli nauki w pokojowym społeczeństwie,
-solidarność we wspieraniu krajowej i międzynarodowej nauki w poszczególnych krajach,
-krajowe i międzynarodowe zaangażowanie w przekazywaniu zdobytej wiedzy na rzecz społeczeństwa,
-zwrócenie uwagi na wyzwania stojące przed nauką i zwiększenie wsparcia dla osiągnięć naukowych.

Źródło: wikipedia