Przedłużamy rejestrację nauczycieli oświatowych i akademickich do piątku, 19 lutego br.

Z uwagi na duże zainteresowanie szczepieniami przedłużamy termin rejestracji w Systemie Informacji Oświatowej i w systemie POL-on do piątku, 19 lutego (do końca dnia). Dodatkowo rozszerzamy grupę uprawionych osób do szczepień o nauczycieli, którzy są nieobecni w pracy z powodu choroby, urlopu, przeniesienia w stan nieczynny, oddelegowania do pracy w związku zawodowym – oni również mogą się rejestrować!
Grafika z czerwonym tłem i napisem: Rejestracja nauczycieli na szczepienia przedłużona do piątku, 19 lutego! W prawnym górnym rogu logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki

Przypominamy, że od poniedziałku, 15 lutego br. trwa kolejna tura rejestracji dla pozostałych grup nauczycieli do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach.

Dziś, w czwartek 18 lutego br. do godz. 12:00 zostało zaszczepionych już 65 tys. nauczycieli.

Do tej pory, zarówno w I jak i II etapie, chęć zaszczepienia się zgłosiło już 530 tys. nauczycieli, w tym prawie 60 tys. nauczycieli akademickich. W II etapie zarejestrowało się w sumie 260 tys. nauczycieli.

UWAGA! Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 r. do 31 grudnia 2003 r. Nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mogli zaszczepić się w późniejszym terminie. O terminie i sposobie rejestracji będziemy informować.

Zachęcamy do szczepienia się!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki