MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Dziś obchodzimy ustanowiony przez UNESCO w 1999 r. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to ma na celu podkreślenie różnorodności językowej świata oraz zwrócenie uwagi na języki zagrożone i powoli ginące. 

Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem. Od 1950 r. zanikło 250 języków.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Obchody święta zwracają uwagę na potrzebę troski o język ojczysty, jego promocję, ochronę różnorodności językowej jako źródła dziedzictwa kulturowego.

„Język jest głównym składnikiem tego złożonego pojęcia, które obejmujemy wspólnym mianem: Ojczyzna”. Piotr Bąk, „Gramatyka języka polskiego”

„Język zna о ludziach dużo więcej a niż ludzie wiedzą o sobie… nie my mówimy w języku, a język mówi nami”. / Saveli Grinberg

W Akademii Rzemiosła i przedsiębiorczości mamy uczniów, dla których językiem ojczystym są i inne języki, na przykład język ukraiński, kazachski, mołdawski.