Legitymacje szkolne

Dane do uiszczenia opłaty za legitymację szkolną


Izba Rzemieślnicza w Opolu


ul. Katowicka 55, 45-061 Opole


Bank Santander


08 1090 2141 0000 0001 2204 6513


kwota : 14, 76 zł


tytuł: opłata za legitymację szkolną, imię i nazwisko ucznia