Izba Rzemieślnicza w Opolu razem z Politechniką Opolską uruchamiają nową placówkę edukacyjną

Politechnika Opolska wspólnie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu uruchamia od nowego roku szkolnego Akademię Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W nowej placówce wiedzę teoretyczną i praktyczną zdobywać będą uczniowie szkoły branżowej, technikum i szkoły policealnej.

„To pierwsza od 30 lat publiczna szkoła zawodowa, która będzie otwarta w Opolu. Będziemy w niej kształcili fachowców w zawodach poszukiwanych m.in. w firmach skupionych w naszej Izbie Rzemieślniczej, m.in. informatyków, logistyków i techników fryzjerstwa, którzy będą mogli odbywać praktyki u członków naszej izby” – powiedział dyrektor ARiP Łukasz Denys.

„Oczywiście mam nadzieję, że absolwenci Akademii będą po jej ukończeniu studentami Politechniki Opolskiej. Jest to także platforma do szerszej współpracy uczelni z członkami Izby. Projekt może też być podstawą do różnego rodzaju badań, a informacje od naszych partnerów z Izby Rzemieślniczej mogą być impulsem do wielu działań mających na celu dostosowanie pracy naszych naukowców i dydaktyków do zmieniających się potrzeb rynku pracy i przedsiębiorstw działających w naszym regionie” – uważa rektor Politechniki Opolskiej prof. Marcin Lorenc

https://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,25931006,politechnika-opolska-bedzie-ksztalcil-rzemieslnikow-to-prawdopodobnie.html?fbclid=IwAR0uT91LjT-qm0DsOIwgav-MfgOwPCVTXA61k6HO5NDwLHZmN0YsXwdHsUI