Informacja dotycząca przerwy świątecznej

Wiosenna przerwa świąteczna wyłącznie od zajęć dydaktycznych w szkole trwa od 6 kwietnia do 11 kwietnia 2023 r.

Uwaga!

W szkole branżowej praktyki – nauka praktyczna zawodu pracowników młodocianych odbywają się zgodnie z planem. Informacja dotyczy tylko zajęć lekcyjnych w szkole.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Współpracownicy

W tym świątecznym czasie składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia oraz nadziei i sił, z którymi bez problemu pokonacie wszystkie trudności.

Zdrowych, pogodnych świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości oraz wesołego Alleluja.

Dyrekcja i Pracownicy

Publicznego Technikum w Opolu

Branżowej Szkoły I Stopnia w Opolu

Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy PO.