Forum dla Edukacji „Przyszłość szkoły. Szkoła przyszłości”

Forum odbędzie się 27 stycznia 2021 r. (środa), w godz. 10.00-15.00.

Wydarzenie zostanie zorganizowane w Senacie RP z inicjatywy Senator RP Joanny Sekuły.

Forum transmitowane będzie 27 stycznia 2021 r. (środa), w godz. 10.00-15.00, na stronie internetowej Senatu RP w zakładce: transmisje.

Więcej informacji na temat forum znajdziecie Państwo na stronie internetowej współorganizatora wydarzenia. https://szkolajestnasza.pl/forum-dla-edukacji-przyszlosc-szkoly-szkola-przyszlosci/

źródło: Kuratorium Oświaty w Opolu