Dzień otwarty Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej