Zebranie wychowawców/nauczycieli z rodzicami on- line 10 grudnia 2020r./czwartek/
Technikum- godz.17:00
Branżowa Szkoła I Stopnia -godz.18:00
Połączymy się za pomocą platformy MS Teams poprzez konta uczniowskie swojej klasy w zespole: „Godzina wychowawcza” .