„Z dwóch zrób trzy!“ – polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium kontaktowe dla nauczycieli online

„Z dwóch zrób trzy!“ – polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium kontaktowe dla nauczycieli online

Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego zaprasza nauczycieli, wychowawców oraz dyrektorów szkół z Polski, Niemiec i Ukrainy, zainteresowanych realizacją trójstronnych wymian szkolnych/pozaszkolnych na seminarium kontaktowe, które odbędzie się w trybie online od 25 do 27 listopada 2020 roku.
Cel

Seminarium ma na celu zbudowanie partnerstw między szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi z Polski, Niemiec i Ukrainy, wspólne wypracowanie projektów trójstronnej wymiany szkolnej/pozaszkolnej z partnerami z Ukrainy, wymianę doświadczeń i doradztwo w zakresie praktycznych oraz organizacyjnych aspektów wymiany szkolnej na żywo oraz zdalnie, zapoznanie z elementami edukacji globalnej oraz międzykulturowej podczas realizacji wymiany oraz prezentacje metod i programów umożliwiających przeprowadzenie programu wymiany w trybie online.
Tematy

edukacja globalna i międzykulturowa podczas projektów wymian,
wyzwania związane ze zmianami społeczno-klimatycznymi i edukacją,
procesy grupowe zachodzące w czasie wymiany,
metody aktywizujące,
animacje językowe,
giełda partnerów,
planowanie wspólnych projektów na najbliższy rok,
procedura składania wnioskować w PNWM,
wyzwania edukacji zdalnej oraz nowe możliwości wymian młodzieży online.

Metody

praca metodami edukacji pozaformalnej,
doświadczenie wymiany i procesu grupowego, aby odczuć korzyści płynące z tego procesu edukacyjnego,
praca w małych grupach,
zajęcia praktyczne i warsztaty tematyczne prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących,
wszystkie metody będą przeprowadzone za pomocą aplikacji online, co da uczestnikom możliwość zapoznać się z tymi narzędziami.

Grupa docelowa

nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy oraz multiplikatorzy ze szkół z Polski, Niemiec i Ukrainy chcący nawiązać nowe partnerstwa i realizować trójstronną wymianę szkolną.
Sprawy organizacyjne

Seminarium odbędzie się w języku polskim, niemieckim oraz ukraińskim, nie jest wymagana znajomość języka angielskiego. Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego do 15 listopada 2020 roku.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Źródło: Liubov Shynder Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, https://pnwm.org/polsko-niemiecko-ukrainskie-seminarium-kontaktowe-dla-nauczycieli-online-2020/. Mat. udostępniony w dniu 19.11.2020r.