Wzór wniosku o dofinansowanie dla nauczycieli

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku o dofinansowanie na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi dla nauczycieli w ramach rządowego programu wsparcia dla nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną.

źródło: Kuratorium Oświaty w Opolu, mat. udostępniony w dniu 20.11.2020 r.
https://www.kuratorium.opole.pl/wzor-wniosku-o-dofinansowanie-dla-nauczycieli/