Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

W naszej placówce odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023 weszli:

Branżowa Szkoła I Stopnia w Opolu:

Polina Pavlichenko: Przewodnicząca Szkoły

Dominika Bartosik: Z-ca Przewodniczącej Szkoły

Karolina Kozina: Skarbnik

 Publiczne Technikum w Opolu:

Oliwer Lipok: Przewodniczący Szkoły

Artem Hroshovyi:  Z-ca Przewodniczącego Szkoły

Małgorzata Zdeb: Skarbnik

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie, bowiem członkiem Samorządu Uczniowskiego staje się każdy w chwili przyjęcia do szkoły.

Samorząd jest nie tylko organizacją zarządzaną przez uczniów, ale jest przede wszystkim organizacją, której nadrzędnym zadaniem jest działanie na rzecz uczniów – reprezentowanie interesów uczniów wobec nauczycieli, rodziców oraz dyrekcji szkoły, a także współdecydowanie o sprawach ich dotyczących.