Uwaga !


Od 24.10.2020 r do 8.11.2020 r. zawieszone zostają na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne w Szkole.

W związku z przejściem szkoły na zdalne nauczanie, zajęcia lekcyjne dla wszystkich klas odbywają się zdalnie przez platformę Microsoft Teams- zgodnie z planem zajęć. Uwaga! plan zajęć może ulec zmianie. Prosimy o sprawdzanie planu zajęć na stronie internetowej Szkoły w zakładce aktualności.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.