Technik Logistyk -prezentacja zawodu. Uwielbiasz planować i marzysz o nowych wyzwaniach?

Wybierz zawód technik logistyk   czas nauki= 5 lat

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej zapewnia każdemu uczniowi naszego Publicznego Technikum w Opolu praktykę zawodową w najlepszych firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych, zakładach produkcyjnych z działach logistycznych w których nasi uczniowie i absolwenci znajdą zatrudnienie, oraz praktyki zagraniczne w ramach projektów europejskich.

Logistyka to prężnie  rozwijająca się dziedzina gospodarki w Polsce i UE.

Nasze praktyki zawodowe – gwarancją twojego sukcesu na rynku pracy.

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA technik logistyk :

 • Jesteś aktywny i przedsiębiorczy?
 • Masz zdolności organizacyjne?
 • Potrafisz usprawniać swoje zadania i wykonywać je bardzo efektywnie, dzięki czemu prace domowe zajmują Ci niewiele czasu?
 • Uwielbiasz planować i marzysz o nowych wyzwaniach?

Polecamy ten kierunek osobom przedsiębiorczym i kreatywnym,  obdarzonym zdolnościami planowania i organizowania wielkich przedsięwzięć. Nauczymy cię innowacyjnego podejścia w kierowaniu działem logistycznym lub przedsiębiorstwem, dzięki innowacjom organizowanym wspólnie z pracodawcami
i Politechniką Opolską.

 Kryteria:

Kandydatom do  Publicznego Technikum w Opolu – Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej przyznawane są punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z 2 wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród:

– języka angielskiego, języka niemieckiego, geografia, technika

– wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne, informatyka

oraz  ocena z egzaminu ósmoklasisty.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, udokumentowane dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technika logistyka

 • AU.22 Obsługa magazynów
 • AU.32 Organizacja transportu

Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do podjęcia studiów kierunkowych na uczelniach wyższych.

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających
z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.

Logistyk potrzebny jest w każdej branży, niezależnie od profilu przedsiębiorstwa!

Osoby posiadające kwalifikacje i wykształcenie w zakresie logistyki znajdą zatrudnienie praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki, a zwłaszcza w sektorze handlowym, usługowym, spedycyjnym i produkcyjnym.


Logistyk może pracować między innymi w charakterze specjalisty ds. sprzedaży, zarządzania magazynem, planowania, prognozowania czy produkcji.

Ogromne zainteresowanie zawodem logistyka w dzisiejszych czasach podyktowane jest nie tylko możliwościami rozwoju
i interesującej pracy, ale także wysokością zarobków. Oczywiście wynagrodzenie uzależnione jest od stażu pracy, doświadczenia, regionu, wielkości firmy czy rodzaju zajmowanego stanowiska.

Osoby z wykształceniem logistycznym mają przed sobą sporo zawodowych perspektyw i możliwości. Nauka w szkole logistycznej przygotowuje przede wszystkim do pracy w miejscach, w których kluczową rolę odgrywa zaopatrzenie, planowanie produkcji, dystrybucja towarów, transport oraz komunikacja. Najpopularniejsze wśród osób, które ukończyły technikum logistyczne, sektory zatrudnienia to:

 • centra logistyczne,
 • firmy transportowe,
 • przedsiębiorstwa spedycyjne,
 • przedsiębiorstwa magazynowe,
 • lotniska,
 • porty morskie,
 • stacje kolejowe.
 • przedsiębiorstwa produkcyjne.

 O Naszej szkole….

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice – to wyjątkowe miejsce dla uczniów chcących zgłębiać wiedzę, realizować pasje, zdobywać umiejętności i kompetencje  oraz  poszerzać swoje horyzonty myślowe w różnorodnych obszarach.

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej jest jedyną w naszym regionie i w kraju  Szkołą Publiczną powołaną przez największy samorząd gospodarczy- Izbę Rzemieślniczą w Opolu zrzeszającą cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i inne organizacje pracodawców w ramach wspólnego projektu z kluczową uczelnią techniczną naszego regionu- Politechniką Opolską. Izba Rzemieślnicza w Opolu jest przedstawicielem  2500 zakładów rzemieślniczych, w tym 1156 zakładów szkolących uczniów.

Celem przyświecającym powstaniu Akademii było utworzenie szkoły przyjaznej uczniom i ich rodzicom, szkoły twórczej, szkoły akademickiej wspierającej rozwój swoich wychowanków.
Nowoczesny system nauczania, nacisk na naukę języków obcych, przygotowanie do egzaminów czeladniczych, szeroka gama innowacji, wyjazdów studyjnych, warsztatów, gwarancja praktyk zawodowych, zajęć fakultatywnych realizowanych na Politechnice Opolskiej, kameralna atmosfera, umożliwiają uczniom efektywną edukację, troskliwe wychowanie oraz rozwój i kształtowanie własnych osobowości.

Kierunki kształcenia w Akademii są  zgodne z Regionalną Strategie Innowacji Województwa Opolskiego a także na dopasowywanie programu do bieżących potrzeb otoczenia gospodarczego tak Opolszczyzny.

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej to szkoła z pasją kształcąca zawodowców zgodnie z oczekiwaniami pracodawców w Publicznym Technikum, Branżowej Szkole I Stopnia.

 Ósmoklasisto, nasza nowoczesna szkoła to dobry wybór!

Więcej informacji na temat kierunków kształcenia i rekrutacji,   otrzymasz od naszych doradców zawodowych i komisji rekrutacyjnej:

Tel. 532518475, tel.759587915, tel. 77 4007277

e-mail: rekrutacja@akademiarzemiosla.opole.pl

 W siedzibie szkoły od poniedziałku do piątku 8:00-15:00 , 45-036 Opole ul. Luboszycka 9

www.akademiarzemiosla.opole.pl

https://www.facebook.com/akademiarzemiosla/?modal=admin_todo_tour