Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla ucznia Naszej Szkoły

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”
– Paulo Coelho.

Z wielką dumą informuję, że Kimi Butryn, uczeń klasy II technikum informatycznego, jest na liście uczniów którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jest to prestiżowa nagroda dla uczniów, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią w szkole oraz wykazujących szczególne uzdolnienia w wybranej dziedzinie wiedzy. Jesteśmy jako cała społeczność szkolna Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej bardzo dumni, że wśród tego grona znalazł się również nasz uczeń Kimi, któremu serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów naukowych.😃💪

Łukasz Denys Dyrektor ARiP przy PO wraz z współpracownikami
i Samorządem Uczniowskim.

https://www.kuratorium.opole.pl/…/lista-stypendystow-prezes…