Spotkanie z rodzicami

Szkoła Branżowa w Opolu

W dniu 6 września 2022 r ( wtorek) odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klasy I, II i III Branżowej Szkoły I stopnia z wychowawcami klas.

Klasa I B i 1 G spotkanie z Dyrekcją Szkoły o godz. 17.00, sala nr 13 ( aula, II piętro)

Godzina 17.30-18.00 – spotkanie z wychowawcami klas w salach:

Klasa 1 B: sala nr 3

Klasa 1 G: sala nr 4

Klasa 2 B: sala nr 12

Klasa 3 B: sala nr 8

Godzina 18.20 , sala nr 5 – spotkanie Rady Rodziców ( po jednym przedstawicielu z każdej klasy)

Publiczne Technikum w Opolu

W dniu 7 września 2022 r ( środa) odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klasy I, II i III Publicznego Technikum z wychowawcami klas.

Klasa I A, I C, 1D i 1 E spotkanie z Dyrekcją Szkoły o godz. 17.00, sala nr 13 ( aula, II piętro)

Godzina 17.30-18.00 – spotkanie z wychowawcami klas w salach:

Klasa 1 A: sala nr 3

Klasa 1 C: sala nr 12

Klasa 1 D: sala nr 8

Klasa 1 E: sala nr 13

Klasa 2AC: sala nr 4

Klasa 3A: sala nr 5

Godzina 18.20 , sala nr 5 – spotkanie Rady Rodziców ( po jednym przedstawicielu z każdej klasy)