,,Samotność XXI wieku’’ konkurs graficzny

Konkurs „Samotność XXI wieku” to część kampanii społecznej przeciwdziałającej ukrytej samotności realizowanej dzięki grantowi ze Stowarzyszenia Youth Human Impact. Samotności, która doskwiera już prawie połowie Polaków. Akcja to liczne filmy, grafiki i konkursy, które tworzą Świadomi Samotności.

Organizatorem konkursu jest grupa uczniów Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół artystycznych z terenu całej Polski. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań interdyscyplinarnych, doskonalenie umiejętności fotograficznych, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia, rozbudzenie świadomości społecznej na aspekt samotności.
Ogłoszenie wyników nastąpi 9 listopada. Szczegółowe informacje dot. konkursu można znaleźć w załącznikach.

Źródło: Zespół Szkół Fototechnicznych, http://fotospokojna.com/. Mat. udostępniony w dniu 09.10.2020 r.