REKRUTACJA 2020/2021


Absolwencie szkoły podstawowej 12 sierpnia będą wywieszone listy osób, które zakwalifikowały się do naszej szkoły. W dniach od 13 do 18 sierpnia będziecie potwierdzać wolę podjęcia nauki , należy wtedy donieść oryginał świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu.