Projekt edukacyjny

Uczniowie Publicznego Technikum w Opolu biorą udział w projekcie edukacyjnym organizowanym przez Wydział Ekonomii i Zrządzania Politechniki opolskiej razem z Narodowym Bankiem Polskim.