Pracę naszych uczniów. Kierunek: technik architektury krajobrazu

Prezentujemy pracę ucznia klasy 1E (kierunek: technik architektury krajobrazu) Aleksandra Romanovskiego.

Praca wizualizuje wspaniałą kawiarnię w perspektywie.

Zadanie polegało na stworzeniu pomieszczenia z dużą ilością różnych roślin 🪴🍀🌹oraz pokazania przyjaznej atmosfery tego miejsca 👍.🙂🔥

Technik architektury krajobrazu projektuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków; produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski; nadzoruje podległych pracowników.