Październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Hasło tegorocznego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmi : „Z książką Ci do twarzy”

Święto to zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999 roku i ma na celu zwrócenie uwagi na dużą rolę biblioteki w życiu szkoły oraz w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Celem akcji jest promocja biblioteki szkolnej i jej działań, zaakcentowanie Święta Bibliotek Szkolnych, propagowanie zainteresowania książką, rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej, podnoszenie poziomu czytelnictwa, przedstawienie aktualnej oferty biblioteki , integrację środowiska szkolnego, zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły.

Biblioteka szkolna ogłasza zbiórkę książek – komiksów, lektur, młodzieżowych. Jeżeli masz w domu książki w dobrym stanie, które nie są Ci już potrzebne – przynieś je do biblioteki szkolnej. Przyczynisz się do wzbogacenia naszego księgozbioru. Zbiórka będzie trwać przez cały październik w bibliotece szkolnej.