Nagroda Ministra Edukacji i Nauki ” za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej”

Pan Dyrektor Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej otrzymał w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nagrodę Ministra Edukacji i Nauki ” za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej”.

Serdecznie Gratulujemy,

Społeczność Szkolna