Mówi również o nas Radio Opole

To pierwsza tego typu szkoła w Polsce. Będzie złożona z trzech typów szkół publicznych.

– Pierwszy typ to zwyczajna szkoła zawodowa – tak zwana branżowa. Czas trwania nauki w tej szkole wynosi, tak jak w szkole zawodowej, 3 lata. Będziemy kształcić w 35 zawodach, głównie w zawodach rzemieślniczych, budowlanych i usługowych, typu fryzjer. Także w zawodach mechanicznych: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, lakiernik, blacharz czy mechanik motocyklowy – powiedział w rozmowie „W cztery oczy” dyrektor akademii Łukasz Denys.

– Drugi typ to technikum kształcące w trzech zawodach: technik-informatyk, logistyk i technik usług fryzjerskich. Trzeci to szkoła policealna dla dorosłych kształcąca w zawodzie florysty i technika BHP.

Akademia będzie miała duże wsparcie Politechniki Opolskiej. Kadra pedagogiczna szkoły to, oprócz wysoko wykwalifikowanych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, specjalistów z branż i przedsiębiorców, też przedstawiciele środowiska akademickiego Politechniki Opolskiej – mówi dyrektor ARiP Łukasz Denys.

Akademia powstała w kooperacji Izby Rzemieślniczej w Opolu oraz Politechniki Opolskiej.

http://radio.opole.pl/103,323864,izba-rzemieslnicza-w-opolu-razem-z-politechnika-