Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 21 lutego 2021 r.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony został przez UNECSO 17 listopada 1999 r. Data święta stanowi upamiętnienie tragicznego wydarzenia w Bangladeszu, gdy w 1952 r. pięciu studentów zginęło podczas demonstracji domagając się uznania języka bengalskiego jako języka urzędowego.
W naszym kraju w tym dniu organizowane są m.in. kampanie społeczne dot. j. polskiego. Np. w 2012 rozpoczęła się kampania pod nazwą „Ojczysty-dodaj do ulubionych”, która została zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury i Radę Języka Polskiego. Celem kampanii jest upowszechnianie świadomości językowej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę.
źródło: bim Kal pl