Materiały edukacyjne Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Scenariusze zajęć, filmy edukacyjne, gry, baza wiedzy, opisy i zdjęcia najważniejszych zabytków w Polsce to tylko niektóre materiały przygotowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, z których można bezpłatnie korzystać podczas nauki zdalnej. W serwisach internetowych NID uczniowie, a także nauczyciele znajdą wiele ciekawych inspiracji i pomysłów związanych z edukacją o dziedzictwie. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami.
Edukacja o dziedzictwie

W serwisie edukacyjnym Narodowego Instytutu Dziedzictwa uczniowie i nauczyciele znajdą m.in. materiały o lokalnym dziedzictwie, filmy oraz scenariusze lekcji o architekturze. Dostępna na stronie wyszukiwarka pozwala ograniczyć wybór do konkretnych rodzajów materiałów, tematyki i grupy docelowej.

W serwisie znajduje się także zakładka „Baza wiedzy”. Zawiera ona zawiera definicje i informacje o dziedzictwie, m.in. różne rodzaje zabytków i pojęcia archeologiczne. Z kolei zakładka „Inspiracje” gromadzi informacje i relacje z najciekawszych minionych wydarzeń, które mogą stanowić impuls do przeprowadzenia warsztatów, zorganizowania wystawy czy konkursu tematycznego.

W edukacji zdalnej pomocne mogą być również wydawnictwa i publikacje związane z tematem dziedzictwa. Są one dostępne na stronie https://nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Wydawnictwa/.
Serwis zabytek.pl

Strona www.zabytek.pl to nowoczesny sposób udostępnia informacji o najciekawszych zabytkach w Polsce wraz z ich opisami, zdjęciami i innymi zasobami cyfrowymi (np. modele 3D). Uzupełnieniem tego serwisu jest portal mapowy NID www.mapy.zabytek.gov.pl. Oba internetowe źródła mogą zostać wykorzystane m.in. podczas lekcji geografii jako ilustracja zobrazowań mapowych (mapa topograficzna, ortofotomapa, numeryczny model terenu).

Rozwinięciem treści dostępnych w serwisie zabytek.pl są filmy edukacyjne z cyklu „Szlakiem miejsc niezwykłych – pomniki historii”. Przedstawiają one ciekawe miejsca i pomniki historii z całej Polsce.

Cykl składa się z 82 odcinków, które prezentują m.in. pobenedyktyński zespół klasztorny na Świętym Krzyżu, zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny w Nieborowie i Arkadii, opactwo benedyktynów w Tyńcu, zespół zamkowo-parkowy w Krasiczynie, zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.

Zachęcamy do korzystania z zasobów edukacyjnych narodowego Instytutu Dziedzictwa!

Źródło MEN