Lekcja Enter

„Lekcja:Enter” to największy projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół. Projekt jest realizowany przez konsorcjum: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. W ramach tej inicjatywy zostanie przeszkolonych w całej Polsce ponad 75 tys. nauczycieli, którzy dowiedzą się, jak w większym stopniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w codziennej pracy z uczniami.

W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Do projektu z każdej szkoły zgłaszają się zespoły składające się z dyrektora i nauczycieli. Zespoły te nie mogą liczyć mniej niż:

     *  2–3 nauczycieli w tym dyrektor, o ile szkoła zatrudnia mniej niż 10 nauczycieli;

     *  4 nauczycieli w tym dyrektor, o ile szkoła zatrudnia od 10 do 20 nauczycieli;

     *  5 nauczycieli w tym dyrektor, o ile szkoła zatrudnia powyżej 20 nauczycieli.

Szkolenia w projekcie grantowym „Cyfrowe VADEMECUM nauczyciela w opolskich i dolnośląskich szkołach” w ramach projektu „Lekcja:Enter” są przeznaczone dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego. Nauczyciele zgłaszający się do projektu z danej szkoły mogą wybrać jedną z 9 grup przedmiotowych, w ramach której wezmą udział w szkoleniu. Są to:

     1. edukacja wczesnoszkolna;

     2. przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;

     3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe;

     4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;

     5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe;

     6. przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej;

     7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe;

     8. informatyka – szkoły podstawowe;

     9. informatyka – szkoły ponadpodstawowe.

W ramach projektu grantowego uczestnik może wziąć udział w szkoleniu tylko dla jednej grupy przedmiotowej.
Nauczyciele nie mogą się zgłaszać do udziału w projekcie indywidualnie – muszą zostać zgłoszeni przez dyrektora szkoły, w której pracują. Proces rekrutacji rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia przez przedstawiciela kadry zarządzającej szkoły chęci przystąpienia szkoły do projektu grantowego pn. „Cyfrowe VADEMECUM nauczyciela w opolskich i dolnośląskich szkołach” w ramach projektu „Lekcja:Enter”.

Biorąc udział w projekcie:

 • nauczysz się jak korzystać z e-usług publicznych, portali edukacyjnych, elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych, także na urządzeniach mobilnych;
 • poznasz edukacyjne zastosowania różnego rodzaju sprzętu, np. tabletów, smartfonów czy modułów elektronicznych i aplikacji oraz dowiesz się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach;
 • poznasz społeczności aktywnych nauczycieli, np. na Facebooku;
 • nauczysz się, jak pracować metodą projektów uczniowskich np. z pomocą metody Webquest i jak stosować kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK;
 • przygotujesz się do tworzenia własnych e-zasobów edukacyjnych i wypróbujesz w działaniu przygotowane w ramach szkolenia 2 scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK;
 • dowiesz się, jak wspierać realizację podstawy programowej własnego przedmiotu korzystając z technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
 • nauczysz się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, korzystać z gotowych materiałów i tekstów źródłowych zgodnie z prawem autorskim, a także nauczą się udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach.

Źródło: Placówka Doskonalenia Nauczycieli Vademecum, https://www.lekcjaenter.vademecum.nysa.pl/