Konkurs „Elektronika – by żyło się łatwiej” (Edycja 2021)

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych – szczególnie liceów o profilach matematyczno-fizycznych i politechnicznych oraz techników kształcących w kierunkach: technik elektronik, mechatronik, informatyk, automatyk i pokrewnych.

Do konkursu można zgłaszać zrealizowane projekty będące przykładami praktycznych zastosowań szeroko pojętej elektroniki.

Zakres zastosowań może obejmować między innymi:

– wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (niedowidzących, niedosłyszących, mających problemy z komunikacją, poruszaniem itp.),

– elektronika dla zdrowia – rozwiązania wspomagające trening, dietę oraz kuracje,

– elementy automatyki domowej – automatyczne systemy ogrzewania i wentylacji, sterowanie bramami, oknami, roletami oraz domowe systemy bezpieczeństwa (zabezpieczenia antywłamaniowe, symulatory obecności osób itp.),

–  systemy dokarmiania zwierząt domowych oraz nawadniania roślin podczas nieobecności domowników,

– stacje meteorologiczne oraz systemy monitoringu zanieczyszczeń, systemy odmierzania czasu (np. rejestrowanie czasu użytkowania urządzeń i materiałów eksploatacyjnych),

– systemy oświetlenia awaryjnego,

–  wszelkie urządzenia ruchome – w tym modele pojazdów, robotów kroczących, konstrukcje latające,

– urządzenia warsztatowe – przyrządy pomiarowe, zautomatyzowane obrabiarki, drukarki 3D,

– pomoce dydaktyczne zarówno sprzętowe jak i programowe,

–  inne.

Przyjmowane będą zarówno projekty indywidualne, jak i tworzone w zespołach dwuosobowych – np. będące efektem działalności kół zainteresowań.

Osoby zamierzające wziąć udział powinny zarejestrować się na stronie konkursu, podając proponowany temat projektu, swoje dane oraz dane nauczyciela-opiekunaTermin rejestracji upływa z dniem 15 grudnia 2020.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie dostępnym na stronie konkursu.

http://konkurs.aei.polsl.pl/index.php/8-konkurs-elektronika-by-zylo-sie-latwiej/5-konkurs-elektronika-by-zylo-sie-latwiej-edycja-2021