Konkurs BHP „Bezpiecznie od startu” Edycja XXI

Szanowni Państwo,

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej uprzejmie informuje, że wraz z Państwową Inspekcją Pracy przystępuje do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu” . Konkurs  adresowany jest do pracowników młodocianych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu oraz uczniów odbywających praktykę w zakładach rzemieślniczych uczących się w Szkołach Branżowych I Stopnia  

W tym roku odbędzie się XXI  edycja tegoż wydarzenia.

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

Jak co roku konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

1.     Etap regionalny odbędzie się  w dniu 04 pażdziernika 2023 r ( środa ) o godz. 10.00, w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu przy Ul. Katowickiej 55. ( I piętro, sala Kantora)

2.      Etap ogólnokrajowy odbędzie się w dniu 05 grudnia  2023 roku, w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

W załączeniu przekazujemy Regulamin XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”, zawierający szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia etapu regionalnego i ogólnopolskiego.


Zgłoszenia (załącznik nr 1, oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku- ujęte w załączonym regulaminie ) prosimy przesyłać pocztą lub składać osobiście (Ul. Katowicka 55, 45-061 Opole)  do dnia 22.09.2023 r. Wszelkie pytania pod numerem tel. 77 454 31 73 – Damian Ozorkiewicz . Prosimy zgłaszać maksymalnie 4 uczniów z danej szkoły.

https://akademiarzemiosla.opole.pl/wp-content/uploads/2023/05/Regulamin-XXI-edycja-konkursu-BHP_2023_ZRP__IODO_GPP-002.pdf

https://akademiarzemiosla.opole.pl/wp-content/uploads/2023/05/ZALACZNIK-NR-1.pdf