Informacje dotyczące funkcjonowania szkoły od 29 marca do 11 kwietnia 2021r.


Szanowni Państwo, Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele.

Od 29 marca do 31 kwietnia (od Poniedziałku do Środy) wszystkie zajęcia dla uczniów szkoły branżowej i technikum odbywają się wyłącznie on-line zgodnie z planem lekcji. Zajęć stacjonarnych w pracowniach informatycznych dla technikum w szkole nie ma.

Od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021r.- (czwartek-wtorek) przerwa świąteczna w Szkole dla wszystkich uczniów.

Zarówno Uczniowie Technikum jak również Szkoły Branżowej I Stopnia powracają po przerwie świątecznej do szkoły wyłącznie na zajęcia ON-LINE w środę 7 kwietnia 2021r.
Zajęcia on line od 7 kwietnia dla technikum bez zmian, natomiast szkoła branżowa będzie miała zajęcia on-line wg. planu (7.04-9.04.2021) udostępnionego 6 kwietnia 2021 na stronie internetowej szkoły.

Po przerwie świątecznej zawieszona jest praktyczna nauka zawodu – młodocianych pracowników do 11 kwietnia 2021.

Prosimy w razie pytań o kontakty telefoniczne i e-mailowe przez e- dziennik:

W razie pytań proszę kontaktować się z Sekretarzem Szkoły w godz. 7:30-15:30 tel. 759 587 915 lub tel.: 77 4007872, 77 4007277
Kontakt z pedagogiem szkolnym w poniedziałek tel.: 77 4007872, 77 4007277 w godzinach dyżuru pedagoga w szkole,
w środę kontakt wyłącznie za pomoca ms-teams.
Kontakt z nauczycielem bibliotekarzem we wtorek tel.: 77 4007872, 77 4007277 w godzinach dyżuru w szkole.
Komunikacja z Dyrektorem Szkoły w godzinach dyżuru tel.: 531 518475 , 77 4007872 w godzinach dyżuru w szkole.

—————————————————————————————————————————————————————————

Informacja ogólna:
Do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
Ponadto do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Podstawa Prawna:
Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).