Zostań florystą i połącz swoje zainteresowania z pracą zawodową!

Lubisz tworzyć kompozycje z kwiatów i innych elementów dekoracyjnych? Posiadasz zmysł estetyczny? Florystyka to idealny kierunek dla Ciebie.

Florysta jest specjalistą w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych różnego typu. Do głównych zadań florysty należą: opracowywanie projektów dekoracji roślinnych, tworzenie różnych form kompozycji roślinnych, przygotowywanie kompleksowego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni z użyciem materiału roślinnego, prowadzenie firmy florystycznej. Zawód florysty wymaga interdyscyplinarnego przygotowania począwszy od strony historyczno-estetycznej dekoracji, wiedzy o stosowanych materiałach roślinnych i technicznych, aż po szeroki zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia projektów dekoracji roślinnych na różne okazje oraz do ich realizacji. Florysta, obok świadczonych usług w zakresie aranżacji roślinnych, może prowadzić działalność handlową obejmującą asortyment roślin, materiałów dekoracyjnych, naczyń i pojemników, podłoży kwiatowych itp. Może również organizować szkolenia dla pracowników kwiaciarni oraz amatorów/hobbystów. Ze względu na pracę związaną z licznymi kontaktami z klientami, konieczna jest zdolność nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich. Biorąc pod uwagę artystyczny charakter zawodu, florysta powinien wykazywać się kreatywnością, potrzebą ciągłych poszukiwań twórczych. Zmieniające się szybko trendy florystyczne, pojawianie się nowych materiałów roślinnych, technicznych i dekoracyjnych oraz technik florystycznych wymagają samodzielnego doskonalenia się i uzupełniania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w warsztatach i pokazach. Florysta może pracować indywidualnie lub zespołowo. Jego praca odbywa się w bardzo różnorodnych warunkach, często zmiennych. Jest to często praca wymagająca wysiłku fizycznego, może wiązać się ze stresem. Prowadzenie firmy, projektowanie łączy się z pracą w biurze, wymaga umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych. Specyfika finalnego produktu florysty wymaga również wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Ważnymi cechami psychofizycznymi, przydatnymi w zawodzie są: sprawność manualna, uzdolnienia artystyczne, wrażliwość estetyczna i kreatywność. Główne miejsca zatrudnienia florysty to: kwiaciarnie i firmy florystyczne, firmy specjalizujące się w dekoracji wnętrz, rynek hurtowy materiałów florystycznych, hotele i firmy dbające o dekorację swych wnętrz, a także imprezy targowe i wystawiennicze Florysta, zależnie od poziomu wiedzy i umiejętności może wykonywać pracę na stanowisku młodszego florysty, florysty lub mistrza florystyki.
Zadania zawodowe:
1. Planowanie i organizowanie pracy własnej (w tym prowadzenie działalności gospodarczej) i podległych pracowników.
2. Organizowanie zaopatrzenia w materiał roślinny i nieroślinny, wdrażanie nowości florystycznych.
3. Pozyskiwanie zleceń na wykonanie dekoracji florystycznych.
4. Prowadzenie promocji kwiatów i dekoracji florystycznych.
5. Przygotowywanie materiałów roślinnych i nieroślinnych do ekspozycji, wykonywania różnego rodzaju wyrobów florystycznych i ich sprzedaży.
6. Planowanie i wykonywanie projektów.
7. Wykonywanie różnego rodzaju wyrobów florystycznych z materiałów roślinnych i nieroślinnych.
8. Pielęgnowanie roślin ciętych, doniczkowych i gotowych dekoracji florystycznych.
9. Dekorowanie różnych wnętrz i powierzchni zewnętrznych roślinami ciętymi i doniczkowymi.
10. Sprzedaż, obsługa klienta i udzielanie porad dotyczących roślin ciętych, kwiatów doniczkowych i dekoracji florystycznych.
11. Pakowanie i przygotowywanie do transportu i/lub przechowywania roślin ciętych, doniczkowych oraz gotowych wyrobów florystycznych.
12. Konserwowanie/suszenie roślin różnymi metodami.
13. Nadzorowanie i kierowanie pracą podległych osób, realizujących zadania.
14. Uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego.
15. Zapewnianie jakości wyrobów florystycznych i przestrzeganie określonych procedur ich wykonania.
16. Ocena jakości wykonanych dekoracji.
17. Zabezpieczanie miejsca pracy oraz sprzętu i narzędzi do/po pracy.


Kwalifikacje zawodowe:
1. Działania przygotowawczo-pielęgnacyjne materiału roślinnego.
2. Wykonywanie projektów i dekoracji.
3. Prowadzenie marketingu i sprzedaży.

Nauka w naszej Szkole jest bezpłatna i trwa 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Zapewniamy nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały dydaktyczne dostępne w czasie zajęć.
Program nauczania tworzony jest przez praktyków.
Edukacja kończy się egzaminem i uzyskaniem Państwowego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Florysta.

Kwalifikacje w zawodzie:
-OGR. 01 Wykonywanie kompozycji florystycznych.