Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2021 – zapraszamy do udziału!

W poniedziałek, 22 marca 2021 roku już raz trzeci odbędzie się Dzień Nowych Technologii w Edukacji. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią. Zapraszamy do udziału szkoły i placówki oświatowe! Na zgłoszenia czekamy do 18 marca br.

Weź udział w DNTE i zgłoś swoją inicjatywę

Zachęcamy do zorganizowania Dnia Nowych Technologii w Edukacji w swojej szkole lub placówce. Mogą to być zajęcia, warsztaty, prezentacje multimedialne, gry, zabawy, projekcje filmów, spotkania z ciekawymi osobami, a także pokazowe lekcje dla dzieci i dorosłych.

W bieżącym roku możliwa jest organizacja działań zdalnych z wykorzystaniem środków i metod pracy na odległość, działań stacjonarnych lub połączenie tych form. Przy działaniach w formie stacjonarnej, pamiętajmy o wymogach sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo uczestnikom DNTE.
Na zgłoszenia inicjatyw czekamy do 18 marca br.

Formularz zgłoszeniowy
Konkurs na najlepsze wydarzenia

Wszyscy, którzy zarejestrują swoje aktywności przez formularz zgłoszeniowy w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji, będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepsze wydarzenie. Konkurs rozgrywany będzie w trzech kategoriach:

przedszkola,
szkoły podstawowe,
szkoły ponadpodstawowe lub placówki edukacyjne.

Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.
Na zgłoszenia do konkursu czekamy do 22 kwietnia br.

Warunkami uczestnictwa w konkursie są:

zgłoszenie przez szkołę/placówkę oświatową wydarzenia w ramach DNTE,
zorganizowanie 22 marca br. aktywności w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji,
przygotowanie relacji z wydarzenia DNTE za pomocą edytora dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.epodreczniki.pl.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie wydarzenia.

Zachęcamy do włączenia się w Dzień Nowych Technologii w Edukacji!

źródło: MEN