Dzień 07.01.2022r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych