Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Opolu o Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości