Doposażenie pracowni informatycznej

Nasza szkoła otrzymała w ramach  projektu edukacyjnego 9.2.1. „Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy”  od  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji doposażenie sali informatycznej. Projekt finansowany jest z udziałem środków Unii Europejskiej.