Dane do uiszczenia opłaty za legitymację szkolną

1. Dane do uiszczenia opłaty za legitymację szkolną
Branżowa Szkoła I Stopnia w Opolu ul. Luboszycka 9, 45-036 Opole

Bank Spółdzielczy Grodków:

62 88700005 2001 0032 8843 0003

kwota : 15, 87 zł
tytuł: opłata za legitymację szkolną, imię i nazwisko ucznia

2. Dane do uiszczenia opłaty za legitymację szkolną

Publiczne Technikum w Opolu, ul. Luboszycka 9, 45-036 Opole

Bank Spółdzielczy Grodków

06 88700005 2001 0032 8869 0001

kwota : 15, 87 zł

tytuł: opłata za legitymację szkolną, imię i nazwisko ucznia