Certyfikat za udział w projekcie

Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Opolu wzięła u dział w projekcie Uczenie Szkołom-o finansach z NBP