4 czerwca 2021 r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkole