Opolskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Opolu informuje, że TURNUS DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW I STOPNIA, który rozpoczyna się 19 kwietnia i potrwa do 14 maja 2021r odbywać się będzie na dzień dzisiejszy w formie zdalnej.
Na stronie WZDZ ( http://www.wzdz.opole.pl) w zakładce oferta-turnusy klasa I zamieszczane będą co tydzień materiały dla uczniów. Turnus dotyczy zawodów: cukiernik, fryzjer, mechanik poj. samochodowych, sprzedawca, ślusarz.
TURNUS DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW I STOPNIA w CKZ w Dobrodzieniu (zawód stolarz), który rozpoczyna się 19 kwietnia i potrwa do 14 maja 2021r, odbywać się będzie w formie zdalnej, na platformie MS teams. Hasło i login oraz rozkład zajęć wysłane zostaną na adres mailowy ucznia.