2 luty dzień Pozytywnego Myślenia

Dzień Pozytywnego myślenia obchodzony jest w naszym kraju, choć Polacy podobno słynął z kultury narzekania. Według różnych narodów to polskie społeczeństwo najczęściej narzeka i rzadko dostrzega pozytywne aspekty.

To prawda, że optymiści żyją dłużej, mają większa liczbę przyjaciół i zarabiają więcej niż osoby pesymistyczne.

Na podstawie licznych badań naukowych wynika , że optymiści częściej podejmują ryzykowne zachowania.

Optymiści szybciej podejmują decyzje i nie zrażają się problemami.

źródło: bimKal PL