Zawód Kucharz- zostań mistrzem w gastronomii!

Kucharz

Kucharz- Branżowa Szkoła I Stopnia – Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz, w którym wyodrębniono kwalifikację TG.07.Sporządzanie potraw i napojów, potrafi:

−przestrzegać procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne żywności,

−stosować zasady racjonalnej gospodarki żywnością,

−oceniać żywność na etapie magazynowania, procesu technologicznego i ekspedycji,−przechowywać surowce, półprodukty i wyroby kulinarne,

−użytkować maszyny i urządzenia do przechowywania żywności oraz sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,

−dobierać surowce i półprodukty do sporządzania potraw i napojów,

−przygotowywać potrawy i napoje zgodnie z recepturą,

−porcjować, dekorować oraz wydawać potrawy i napoje,

−przestrzegać zasad racjonalnego żywienia,

–stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych,

  w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

–przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,

–udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,

–stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,

–posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji

Kucharz sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje, desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych  i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Planuje i organizuje pracę w kuchni.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w restauracjach, hotelach, hostelach, ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach i innych publicznych miejscach żywienia, na statkach, w pociągach i prywatnych domach. Masz też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. 

 Możliwości zatrudnienia:

  • wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły,
  • przedszkola, internaty,
  • stołówki prowadzone przez zakłady pracy,
  • restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.